(centrala Rinna )

Rinna kyrka uppfördes 1800-1802 efter ritning av Olof Tempelman och motsvarar tidens smak, som krävde stora tempelartade kyrkorum. Den gamla kyrkan härstammade från 1200-talet.

Rinna Kyrka

Rinna Kyrka

När biskop Hedrén i slutet av 1830-talet visiterade Rinna kyrka med sitt stora och ljusa kyrkorum, konstaterade han att den var ”en av de vackraste i Göstrings prosteri”.

Rinna kyrka är en av landets bäst bevarade gustavianska kyrkor. Interiören är bevarad i så gott som ursprungligt skick. Kyrkan har ett stort arkitektoniskt och konstnärligt värde. En väl bevarad gustaviansk kyrka.

Gå en rundtur i Rinna Kyrka

Gammal sägen om Rinna kyrkas tillkomst:
Det finns en gammal sägen om hur det gick till när Rinna kyrka skulle byggas. I Mossebo fanns en kulle med en härlig utsikt. På den bestämdes att kyrkan skulle byggas upp. Men det gick som det brukar gå när övermakten förbises i tillfrågan. Det som byggdes upp på dagen, revs osynligt ner på natten av kyrkrået. Det blev omöjligt att fortsätta med kyrkbyggandet. Byggherrarna i Mossebo hade inte tillförlitligt rådfråga kyrkrået om rätta platsen för en kyrkobyggnad. Man kunde inte göra något emot råets vilja. Det blev ingen kyrka och platsen kallas än i dag för Kyrkbacken.

Därefter, under samma århundrade, gjordes återigen ett försök till ett kyrkbygge. Denna gång i Gärdslätt. Men även detta var omöjligt. Rået var även där och raserade. Rinnaborna var förtvivlade. Skulle ingen kyrka kunna byggas? Jo, där den idag ligger vid sjön och på gränsen till Väderstad. Hade kyrkrået inte ställt till oreda hade Rinna kyrka – enligt denna sägen – aldrig stått där hon nu står (Källa Svenska Kyrkan och Tusenårssteg).

Runsten
Fragment av en runsten har hittats i kyrkogårdsmuren och förvaras nu i ett utrymme innanför sakristian. Denna är Rinnas enda runsten.

Välkommen in i vår vackra kyrka!

Länkar till kyrkor och pastorat

Rinna Kyrka
Centrumkyrkan i Boxholm
Folkungakyrkan
Kyrktorget

Svenska Kyrkan
Folkungabygdens pastorat