Vi samlas vid Rinnabadet måndagen den 16 maj, klockan 18.00.

Ta med lämpliga redskap som kan behövas så som t. ex. krattor, sopborste eller en trimmer.

Byalaget bjuder på grillad korv, kaka och kaffe.

Välkomna!
Byalaget