Rinna byalag ordnar kvinnomiddag fredagen den 8 mars, klockan 18.30 i församlingshemmet.

Vi hälsar alla kvinnor hjärtligt välkomna till kvinnomiddagen, inte bara byalagets medlemmar!

Vi serverar en trerätters meny med vinpaket / alkoholfri dryck.

Menyn har satts samman och kommer att lagas av vår lokala förmåga Simon Danielsson som bland annat jobbat som chefskock i svenska kyrkan i London.

Yvonne Bentsen från Massage & FloatingCentret i Motala kommer och berättar om hur man kan öka sitt välmående, minska stress och smärta.

Pris 200 kr/kuvert.

Anmälan senast den 3 mars till:
Ingrid Gärdh 0142-126 95
Carro Hermansson 073-624 10 44
eller via mejl till rinnabyalag@rinnainfo.se