Ordförande
Rolf Olofsson
Solgården Rinna
590 16 Boxholm

Sekreterare
Annica Olofsson
Solgården Rinna
590 16 Boxholm

Kassör
Carolin Hermansson
Vallsbergsvägen 50
590 21 Väderstad
kassor@rinnainfo.se

Ledamot
Ingrid Gärdh
Gun Andersson

Suppleant
Ulf Nyberg