Grannsamverkan och Coyards

Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en effektiv metod att minska det som kallas vardagsbrottslighet. För att dela med oss av vår kunskap använder vi oss av Coyards.

Grannsamverkan är en viktig del för att öka tryggheten och minimera risken för brottslighet i bostadsområden. Länsförsäkringar Östgöta är en aktiv partner i arbetet med att få östgötarna att gå samman och hjälpas åt för en tryggare närmiljö.

Coyards

För att dela med oss av vår kunskap använder vi oss av Coyards. Det är en app där vi skickar ut skadeförebyggande råd och tips.

Coyards gör det enkelt att kommunicera i slutna grupper och snabbt nås av viktiga meddelanden. Där kan grannar och vänner meddela varandra på ett säkert och effektivt sätt. Plattformen är framtagen i samråd med polis, grannsamverkare, försäkringsbolag och kommuner.

Coyards fungerar på alla enheter med internet såsom PC, Mac, läsplattor, ”smartphones” med flera. Den finns att ladda ner som app för Android och iOS (iPhone). Användaren väljer själv om man vill ha meddelanden via pushnotiser och/eller kopia på alla meddelanden via e-post och SMS.