Coyard

Med Coyards kan du:

 • Snabbt aktivera och organisera en grupp personer.
 • Enkelt kommunicera med en eller flera personer utan att ha deras kontaktuppgifter.
 • Underlätta det administrativa arbetet med samverkan om du är ansvarig för en samverkangrupp, samfällighet, bostadsrättsförening eller hyresgästförening etc.
 • Skicka meddelande om akut hjälp; brott pågår, rädd, sjuk eller brand (kontakta först 112)
 • Rapportera om en misstänkt händelse, stöld, inbrott, skadegörelse, läckage, naturskada etc.
 • Skapa en kalenderhändelse som utvalda personer kan se i sina kalendrar; bortrest, städdag, besök av hantverkare, avstängt vatten, klubb- och föreningsmöte, styrelsemöte etc.
 • Få en snabb överblick av brottsrelaterade händelser i dina intresseområden
 • Ta del av samhällsviktig information (efterlysningar, brottsrelaterade varningar, naturkatastrofer, trafikproblem etc.) från polis, räddningstjänst och din lokala kommun
 • Skapa checklistor – Ex. vad ska fixas innan man ska resa bort, stänga landet etc.
 • Öka effekten av en eventuell larminstallation genom att snabbt informera en eller flera grupper om vems larm som aktiverats och om det är falskt eller inte.

Traditionella kommunikationssätt gör att Grannsamverkan sällan fungerar optimalt

En förutsättning för att grannsamverkan ska fungera bra är att kommunikationen mellan grannar kan ske på ett enkelt och säkert sätt. Det finns dock en del problem kopplade till de kommunikationsalternativ som används idag då de inte är optimerade för grannsamverkan:

 • Personer byter e-postadresser och telefonnummer utan att uppdatera omgivningen.
 • Om man är ett samverkanombud eller är med i flera olika grannsamverkangrupper så är det krångligt och tidskrävande att hålla kontaktlistor med e-postadresser och telefonnummer uppdaterade.
 • Adresslistorna finns inte alltid till hands när man behöver dem i ett akut läge.
 • Oftast är det bara en person i en bostad som har grannarnas kontaktuppgifter.
 • Få personer läser sina e-postmeddelanden kvällar, nätter, helger och på semestern.
 • Grannsamverkan via sociala medier kan leda till att viktig information hamnar i fel händer.
 • Brist på bra och lättillgängliga gemensamma kalendrar.

Grannsamverkan förebygger brottslighet

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har antalet anmälda bostadsinbrott ökat med ca 45 % senaste 10 åren. Över 50 000 hushåll utsattes 2014 för ett inbrott och endast 4 % av dessa klarades upp. Utvecklingen har lett till ett ökat behov av att hantera säkerhetsfrågor och där visar forskning att grannsamverkan är en mycket effektiv metod. I de områden där det finns mänsklig närvaro i form av nyfikna och engagerade grannar som samverkar sker det upp till 25 % färre brott än i andra områden. Enligt en intervjustudie med dömda brottslingar utförd av BRÅ framkommer det även att 19 av 20 inbrottstjuvar undviker områden med grannsamverkan.