grannarisamverkanInformation angående OPERATION SAMVERKAN i Rinna

Den här informationen riktar sig i första hand till dem som inte varit med vid informationsträffen men kan också vara en kort repetition för övriga.

Östgöta Brandstodsbolag har tillsammans med Polisen och Brandförsvaret startat projektet OPERATION SAMVERKAN MOT SKADOR. Projektet har som syfte att förhindra inbrott i området och minska riskerna för brand- och vattenskador. Avsikten är att höja den allmänna medvetenheten om risken för inbrott under hela året.

En av grundförutsättningar för projektet är en aktiv medverkan från villaägarna i området. Denna medverkan innebär bl a att man ser om sitt eget hus med hjälp av en broschyr som vi sammanställt. Man skall också vara extra observant på omgivningen och eventuellt misstänkta besökare.

Vi på Brandstodsbolaget har inte möjlighet att medverka direkt ute på fältet. Därför har vi organiserat projektet så att det för området finns kontaktpersoner enligt separat kontaktmannalista.

Deras uppgift är att vara förmedlande informatör mellan oss och området.

För att ”ej önskvärda besökare” skall veta att området ”bevakas”, kommer vi att tillhandahålla skyltar som kan sättas upp vid gatuinfarter och parkvägsanslutningar samt mindre klistermärken för att fästa på brevlådan eller dörren för dem som önskar.

Sammanfattning

Den som deltar i kampanjen ställer upp på att

  • i tillämpliga delar följa checklistorna brand, vatten och inbrott
  • vara allmänt vaksam och kontakta polisen om man ser något ”mystiskt”

Kontakta gärna din kontaktperson för ytterliga information!

Vi på Östgöta Brandstodsbolag, Polisen och Brandförsvaret önskar Er ett skadefritt år!

Med vänlig hälsning

Östgöta Brandstodsbolag
Skadeförebyggande avdelningen

 

Huvudkontaktman

Sylve Andersson
Särstad Norrgård
590 16 Boxholm
rinnaekologisystem@home.se

Blockledare

Magnus Hein
Eksborg
590 16 Boxholm

Gösta Oscarsson
Rinna Herrgård
590 16 Boxholm

Gudrun Beims
Särstad Lillgård
590 16 Boxholm