Välkommen som medlem i Rinna Byalag!
Om du bor i Rinna eller vill stödja vår verksamhet är du varmt välkommen som medlem. Vi har pågående aktiviteter under hela året och vi värnar om miljön runt Rinna samt arbetar för en god grannsamverkan. Vi ansvarar även för Rinnabadets drift och underhåll. Som kommunal remissinstans bevakar vi även Rinnabornas intressen.

Årsavgift 2018
Enskild medlem: 100 SEK
Familj: 200 SEK

Betalning sker till Bankgiro: 228-7795.
OBS! Plusgirokontot har upphört

Glöm ej att ange namn och adress. Meddela gärna din mejladress för utskick till medlemmar.