Det har kommit in förslag på att vi kan sätta samman en bok om Rinna med bilder på alla hus i bygden, byggnadsår, ägare, vem som bor i huset med mera.

Är du intresserad av att vara med och ta fram en hembygdsbok eller har andra synpunkter. Mejla eller hör av dig till någon i styrelsen.