Rinna Byalag är en ideell förening som bildades 1992 och har idag ca 200 medlemmar.

Byalag har till uppgift att värna om Rinnamiljön och som kommunal remissinstans bevaka Rinnabornas intressen samt främja sammanhållningen.

Medlemmarna i byalaget sköter tillsammans Rinna badplats och vandringsleden mellan Rinna Kyrka och Åsabackarna.

Varje år ordnar byalaget olika aktiviteter och föreläsningar. Till exempel dammiddag på Internationella Kvinnodagen, sommaraktivitet, höstträff med föreläsare, julbord, herrmiddag, studiebesök. På årsmötet bjuder byalaget medlemmarna på mat.

Välkommen som medlem i Rinna Byalag!