Kallelse till årsmöte i Rinna Byalag fredagen den 10 februari 2023.
Klockan 19.00, Rinna församlingshem.

Anmälan om deltagande senast söndagen den 3 februari till:
rinnabyalag@hotmail.com eller till Carro Hermansson 073-624 10 44. Annica Olofsson 076-897 40 18.

Byalaget bjuder på en enkel måltid. Medtag egen dryck.

Vi tackar för året som gått och önskar alla våra medlemmar en god fortsättning på 2023.

Medlemsavgift för 2022: familj 200 kr enskilda 100 kr.
Betalas till bankgiro: 228-7795.

Om du inte får inte får byalagets utskick på mejl, mejla din adress till rinnabyalag@hotmail.com

Varmt välkomna!

Önskar styrelsen i Rinna byalag