(avstånd från Rinna, ca 0-1 km)

Åsabackarna med en mäktig sand- och grusformation i söder. Foto: Kurt Adolfsson.

Åsabackarna med en mäktig sand- och grusformation i söder. Foto: Kurt Adolfsson.

På tröskeln mot den granna östgötaslätten, norr om Ljungstorp, ligger de vackra Åsabackarna i en levande hagmark med betande djur och spännande natur.

Naturrestervatet består av morän och isälvsmaterial. Det är ett mycket kuperat område med ryggar, åsar och mellanliggande dödissänkor. Här finns skog, åker och betesmarker.

Floran är riklig med bland annat backsippa, solvända och puktörne. På norra sluttningen i ett kalkkärr förekommer rikligt med kärrknipprot, ängsnyckel, näbbstarr och majviva.

På Åsabackarna finns också fornminnen såsom skålgropar, stensträngar, hålväg, varggrop och gravar. Åsabackarna har med sin stäppängsflora och tilltalande landskapsbild få motsvarigheter i Östergötland.

Länsstyrelsen i Östergötland ordnar guidade visningar på Åsabackarna.

Åsabackarna vår

Åsabackarna vår

Byalaget har tillsammans med traktens bönder och berörda markägare skapat en vandringsled mellan Rinna Kyrka och Åsabackarna. Vandringsleden är 5 km lång och startar vid kyrkan. Längs leden är skyltat om de fornminnen som finns och den variationsrika växtligheten.

Serviceinformation

  • Ett fikabord tillgängligt för rullstolsburna finns vid p-platsen.
  • Informationstavlor finns vid p-platsen.
  • Naturliga åskullar erbjuder fin utsikt.
  • Parkeringsplats för 10-15 bilar.
  • En orangemarkerad vandringsled går genom reservatet.
  • Norra delen går delvis genom blöta områden där stövlar är lämpligt.