Under rådande covid19-situation har vi i styrelsen beslutat oss för skjuta fram årsmötet, mer information kommer framöver.

Med vänlig hälsning 
Styrelsen i Rinna byalag genom Carolin Hermansson