Rinna Byalag

Datum: fredagen den 9 februari 2018
Tid: klockan 19.00
Plats: Rinnasalen, församlingshemmet

Anmälan om deltagande senast tisdagen den 6 februari till rinnabyalag@rinnainfo.se eller via telefon till Ingrid Gärdh, 0142-126 95.

Byalaget bjuder på enkel måltid vid årsmötet. Medtag egen dryck.

Vi tackar för året som gått och önskar alla våra medlemmar en god fortsättning på 2018.

Medlemsavgift för 2018 för familj är 200 kr och  enskilda medlemmar 100 kr. Inbetalning av medlemsavgift för 2018.

Om du inte får byalagets utskick via mejl meddela din mejladress till rinnabyalag@rinnainfo.se

Välkomna!
Styrelsen för Rinna Byalag