Ordförande
Rolf Olofsson
Solgården Rinna
590 16 Boxholm

Sekreterare
Annica Olofsson
Solgården Rinna
590 16 Boxholm

Kassör
Maria Svensson
Rinna Skattegård 1
590 16 Boxholm
0142-740 03
kassor@rinnainfo.se

Ledamot
Ingrid Gärdh
Gun Andersson

Suppleant
Sylve Andersson