Badsäsongen 2019

Vi har i Byalaget under flera år gemensamt skött Rinnabadet. Nedan följer en förteckning över de medlemmar som ombeds sköta badet under badsäsongen 2019. Vi har i år utökat skötseln med en vecka eftersom gräset behöver klippas även efter badsäsongen.

Städlista badsäsongen 2019

 • vecka 22:
  Mikael & Catharina, Gärdslätts Södergård
 • vecka 23:
  Anna & Mikael, Rinna Karlslund
 • vecka 24:
  Anders & Helena, Rinna Sjöhaga
 • vecka 25:
  Bertil & Anita, Särstad Kämparegård 1
 • vecka 26:
  Håkan & Carina, Brusarp Lilltorp
 • vecka 27:
  Gun & Sylve, Särstad Norrgård
 • vecka 28:
  Karin & Bo, Rinna Solhaga
 • vecka 29:
  Peter & Håkan, Brusarp Karlsberg 1
 • vecka 30:
  Göran, Rinna Skola
 • vecka 31:
  Johan & Maria, Gärdslätts Norrgård
 • vecka 32:
  Anders & Inger, Rinna Skattegård
 • vecka 33:
  Erol & Stina, Nordbergagränd 10
 • vecka 34:
  Anette & Steve, Ljungstorp Sollhäll

Skötseln av badet innebär ansvar för:

 • Gräsklippning (parkering och strand)
 • Städning av strand och parkeringsplats
 • Städning av omklädningshytter och dass
 • Tillsyn och städning av brygga
 • Tillsyn av livräddningsutrustning (boj och båt)
 • Ringa och påminna om nästkommande veckas familj
  (Kontaktuppgifter har skickats via mejl)

Latrintömning
Gösta Oskarsson har som tidigare år erbjudit sig att ta hand om latrintömningen.

Har ni inte möjlighet att sköta badet den vecka ni har blivit tilldelad, försök då gärna att byta vecka med någon annan familj på listan. Ring gärna och påminn kommande veckas familj. Om någon av olika skäl känner att man inte har möjlighet att sköta badet, löser vi detta gemensamt.

Anders Törnqvist telefon 0142-740 13 och Anders Eriksson telefon 0142-344 87 har erbjudit sig vara behjälpliga om man skulle få förhinder vid gräsklippningen.

Tack för att ni ställer upp!

Styrelsen i Rinna Byalag