VÖKBY Bredband beviljas bidrag för fiberutbyggnad i Ekeby/Rinna Norra!

Under andra hälften av 2016 har VÖKBY Bredband arbetat med att projektera och planera projektets kabeldragning i relation till inkomna beställningar. Detta arbete närmar sig nu sitt färdigställande och projektets byggnation förväntas snart att påbörjas.

VÖKBY Bredband har nu börjat faktureras de inledande 5 000 kr av projektets anslutningsavgift. Likt projektet kräver att minst 86 % av de fastboende i området anmält deltagande kräver projektet att samtliga av dessa betalar in sin första del av anslutningsavgiften innan projektets byggfas kan påbörjas. Om deltagandet av projektets fastboende sjunker under 86 % kommer projektet inte kunna genomföras och eventuellt inbetalda anslutningsavgifter kommer återbetalas.

Projektets grävning ämnas påbörjas under första kvartalet 2017. Målsättning är att projektet ska färdigställas till årsskiftet 2018 men kan vid behov förlängas beroende på försvårande omständigheter som väder och oförutsägbara händelser.

Om du är intresserad av att delta i projektet och ännu inte beställt fiberanslutning är det viktigt att du så snart som möjligt inkommer med din fiberbeställning. Detta kan göras via utdelad beställningsblankett eller via vårt onlineformulär som du hittar på toppen av denna sida. Sent inkomna beställningar kommer inkluderas i projektet i möjligaste mån.

Mer information om projektet finns att läsa hos Vökby Bredband.

Du är välkommen att gå  med i den offentliga Facebookgruppen Fiberkabel Boxholms landsbygd för att få löpande information om fiberutbyggnad i Boxholm.