Välkommen till Rinna Hemsida!

Årsmöte

Fredag 5 februari 2016 kl 19.00 i Rinnasalen.

 

AKTUELLT OM BREDBAND

Lägesrapport beträffande fiberutbyggnad i Boxholms Kommun

 

 

Den 26 januari 2016 (plats Boxholms kommunhus), hölls ett informationsmöte om ansökningar för fiberutbyggnad i Boxholms Kommun. Medverkade gjorde representanter från Boxholms Kommuns styrelse, representanter från Vökby AB samt kommuninvånare från respektive utbyggnadsområde.

 

 

Frank Gunnarsson från VÖKBY AB lät meddela att ansökningar har lämnats in för två områden. Besked från Länsstyrelsen om ansökningarna gått igenom kommer under våren 2016. Det avser Ekeby/Rinna Norra samt Åsbo/Hultekil.

 

För övriga områden pågår fortfarande projektering och mer information om hur arbetet fortlöper för dessa projekt väntas komma i mars månad.

 

 

 

Aktuell informtion om projektet finns på Vökbys hemsida

 

http://www.vokby.se/projektsidor/ekeby-och-rinna

 

En projektgrupp har utsetts att undersöka möjligheten att få bredband via fiber till området Rinna/Ryckelsby/Ekeby.

Aktuell information under särskild flik.>>

Medlemsavgift 2016:

Familj 100:- Enskild 50:-

Betalas till Bg 228-7795

(Glöm inte att ange avsändare)

Sidan drivs i regi av Rinna Byalag.

Aktuellt         Arkiv

 

Fredag 23 okt

Föreläsningskväll kl.19.00

Frvillig avgift. Fika.

Kjell och Gun-Britt Gustavsson

 

 

 

 

Fredag 4 december

Grötkväll i församlingshemmet

     Saknar du något under aktuellt.

Maila gärna till webmaster@rinnainfo.se  

Copyright © Rinna Byalag 2008-2014 • Sidan senast uppdaterad: 2015-09-02