Välkommen till Rinna Hemsida!

Föreläsningakväll

Fredag den 23 oktober i Rinna församlingshem.

Kjell och Gun-Britt Gustavsson berättar om sina upplevelser under resan i Afrika

Byalaget bjuder på fika.

Frivillig avgift

 

OBS SISTA CHANSEN !

 

AKTUELLT OM BREDBAND

 

Vi har nu fått ett erbjudande från Vökby Bredband som kan åta sig att bygga ut fibernätet i området Rinna/Ekeby

 

En förutsättning för att det ska kunna genomföras är att minst 60 % av alla fastigheter i området vill ansluta sig.

 

Ansökningstiden för bidrag är kort, anmälan måste vara projektgruppen tillhanda senast den 20/9 2015

 

Skicka anmälan till marie_kankainen@hotmail.com.

Ange namn, fastighetsbeteckning telefonnummer och hur många huskroppar ni vill ansluta.

 

Även ni som anmält intresse förra behöver göra det igen.

 

Om det är någon som inte vill ansluta sin fastighet är det bra om ni meddelar även det.

 

Aktuell informtion om projektet finns på Vökbys hemsida

 

http://www.vokby.se/projektsidor/ekeby-och-rinna

 

Vi är tacksamma för all hjälp att sprida denna information till alla i området Rinna/Ryckelsby/Ekeby

En projektgrupp har utsetts att undersöka möjligheten att få bredband via fiber till området Rinna/Ryckelsby/Ekeby.

Aktuell information under särskild flik.>>

Medlemsavgift 2015:

Familj 100:- Enskild 50:-

Betalas till Bg 228-7795

(Glöm inte att ange avsändare)

Sidan drivs i regi av Rinna Byalag.

Aktuellt         Arkiv

 

Fredag 23 okt

Föreläsningskväll kl.19.00

Frvillig avgift. Fika.

Kjell och Gun-Britt Gustavsson

 

 

 

 

Fredag 4 december

Grötkväll i församlingshemmet

     Saknar du något under aktuellt.

Maila gärna till webmaster@rinnainfo.se  

Copyright © Rinna Byalag 2008-2014 • Sidan senast uppdaterad: 2015-09-02